Köszöntjük intézményünk nyitó oldalán!

Image1\
 

A tanévnyitó ünnepség 2015.09.01. 800-kor kezdődik

iskolai egyenruha kötelező!

Az ünnepség után tanítási órákkal folytatódik a tanítási év első napja. Bizonyítványodat, a közösségi szolgálati naplót és a személyes irataidat hozd magaddal!

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Legfontosabb tudnivalók tankönyvosztással és tankönyvek kifizetésével kapcsolatban

A tankönyvosztás időpontja: 2015. szeptember 1.

A tankönyvosztás rendjéről (hogyan, mi módon kerül kiosztásra a tankönyv) szeptember 1-jén az osztályfőnök tájékoztatja a tanulókat. A tankönyvosztás gördülékeny lebonyolítása érdekében kérjük az utasítások pontos betartását.

Az ingyenes tankönyvre jogosultak kedvezményre jogosító igazolásának érvényesnek kell lennie 2015. október 1-jén is.

 A tankönyvosztás során a tanulók az alábbi dokumentumokat veszik át:
            számla csekkel
            átadás-átvételi dokumentum

 Számlázás:

Az idei tanévben a számlázás rendje megváltozott. A könyvtárellátó Nonprofit Kft. az idei tanévben nem küld ki előre díjbekérőt, az iskolák egyben kapják a tanulók csekket tartalmazó számláit.

A számla befizetési határidő:  2015. szeptember 15.

Befizetés módja: csekk, banki átutalás, iskolakezdési utalvány (személyes befizetés Kello Infopontjaikon és a kijelölt postahivatalokban, valamint készpénzzel és bankkártyával  az összes postahivatalokban. (A pontos címek: http://webshop.kello.hu)

Iskolánk az Őszi érettségi -2015. október - november - egyik helyszíne

 A Salgótarjáni Madách Imre Gimnáziumban történő érettségi jelentkezéshez az alábbiakra van szükség:

  1. személyi igazolvány,
  2. lakcímkártya,
  3. tanulói jogviszonynál iskolalátogatási igazolás,
  4. tanulói oktatási azonosító,
  5. érettségi bizonyítvány  a kiegészítő vagy  ismétlő vizsgára jelentkezés esetén,
  6. rendes érettségi vizsgára jelentkezéshez: középiskolai bizonyítvány, és a már teljesített vizsgákról az eredeti törzslapkivonat,
  7. előrehozott szintemelő érettségihez (kizárólag idegen nyelv és informatika tárgyakból) a már teljesített középszintű vizsgákról az eredeti törzslapkivonat,
  8. mentességre vonatkozó irat (ha van ilyen, pl. SNI esetben),
  9. Középfokú tanulói jogviszonnyal nem rendelkező és más, vizsgadíj fizetésére kötelezettek figyelmébe:

Középszintű érettségi vizsga díja 2015-ben:   16 000 Ft/vizsgatárgy

Emelt szintű érettségi vizsga 2015-ben:      26 000 Ft//vizsgatárgy.

A befizetéshez - emelt és középszintű érettségi esetében is - csekket iskolánkban a gazdasági irodában lehet igényelni, vagy az emelt érettségi esetében kérni lehet a Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztályán  (Salgótarján, Rákóczi út 36.  310. iroda).

A vizsgadíj befizethető banki átutalással is az alábbiak szerint:

Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000 számlaszám. A befizetés igazolását kérjük az érettségi jelentkezéshez csatolni.

Az érettségi jelentkezési lapon 18 év alatti (kiskorú) jelentkező esetén a szülő aláírása is szükséges.

További részletek a www.oktatas.hu oldalon

Érettségi jelentkezési határidő: 2015. szeptember 07. hétfő

Az érettségi vizsgaidőpontjai

RENDEZVÉNYEINK az előző tanévben

       
BORS a Madáchban Március 15. műsor   MADÁCH HÓNAPOK zárása Ballagás 

Farkas Bertalan  iskolánkban járt

Szalagavató

Tematikus hét  Farsang

Drámanap

Ravasz István Versmondó Verseny 

 XMAS Party

 Karácsonyi Bütykölde

   A Madách Imre Gimnázium Salgótarján legrégebbi középiskolája.

 


 A korszerű oktatáspolitika elvárásának megfelelően iskolánk bekapcsolódott a Kompetencia alapú oktatásba. A Kompetencia alapú Oktatás célja az, hogy a magas színvonalú ismeretek elsajátítására alapozva tanulóink a Mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek. A Nemzeti alaptantervben kiemelt kulcskompetenciák fejlesztésére építve támogassa a tanulók önismeretének és együttműködési képességének fejlesztését, felkészítve oket az egész életen tartó a tanításra .
Intézményünkben a TÁMOP - 3.1.4/08/2 és TIOP - 1.1.1/09/01 valamint a TIOP - 1.1.1/07/01 pályázatoknak köszönhetően a XXI. század digitális technikája is helyet kap a tanórákon. Mindenféle tudomány területén sikerrel alkalmazhatóak az eszközök. Néhány tantárgy esetében a tankönyvkiadók (földrajz, történelem, fizika, kémia) multimédiás programcsomaggal segítik a tananyag elsajátítását, más tantárgyak (média, művészetek stb) esetében ezek hiányában az innovatív szaktanárok feladata a fejlesztés, ezenkívül pályázati pénzből sikerült digitális tananyagot beszerezni. A tanulói laptopok, az interaktív tábla használatával a tanulók könnyebben sajátítják el az adott tananyagot. IKT eszközeink

 


 

 


 


Köszönjük mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1% -val eddig is támogatták intézményünket, hozzájárultak oktatatási - nevelési céljaink megvalósításához .Amennyiben lehetséges, és egyetértenek intézményi céjainkkal, úgy kérjük  támogassák iskolánk alapítványát illetve diáksport egyesületét  

Alapítványunk adószáma: 18631713-1-12

Diáksport Egyesületünk adószáma: 19156178-1-12