Köszöntjük intézményünk nyitó oldalán!

Javítóvizsgák 2015.08.25-26.

NYÁRI ÜGYELETI REND   -  2015. július-augusztus

Az iskola SZERDAI napokon tart ügyeletet az alábbiak szerint: 

2015. július 08.

08.00-12.00

2015. július 15.

08.00-12.00

2015. július 22.

08.00-12.00

2015. július 29.

08.00-12.00

2015.augusztus05.

08.00-12.00

2015.augusztus12.

08.00-12.00

VERSENYEREDMÉNYEINK

Image1\
 

RENDEZVÉNYEINK

       
BORS a Madáchban Március 15. műsor   MADÁCH HÓNAPOK zárása Ballagás 

Farkas Bertalan  iskolánkban járt

Szalagavató

Tematikus hét  Farsang

Drámanap

Ravasz István Versmondó Verseny 

 XMAS Party

 Karácsonyi Bütykölde

   A Madách Imre Gimnázium Salgótarján legrégebbi középiskolája.

 


 A korszerű oktatáspolitika elvárásának megfelelően iskolánk bekapcsolódott a Kompetencia alapú oktatásba. A Kompetencia alapú Oktatás célja az, hogy a magas színvonalú ismeretek elsajátítására alapozva tanulóink a Mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek. A Nemzeti alaptantervben kiemelt kulcskompetenciák fejlesztésére építve támogassa a tanulók önismeretének és együttműködési képességének fejlesztését, felkészítve oket az egész életen tartó a tanításra .
Intézményünkben a TÁMOP - 3.1.4/08/2 és TIOP - 1.1.1/09/01 valamint a TIOP - 1.1.1/07/01 pályázatoknak köszönhetően a XXI. század digitális technikája is helyet kap a tanórákon. Mindenféle tudomány területén sikerrel alkalmazhatóak az eszközök. Néhány tantárgy esetében a tankönyvkiadók (földrajz, történelem, fizika, kémia) multimédiás programcsomaggal segítik a tananyag elsajátítását, más tantárgyak (média, művészetek stb) esetében ezek hiányában az innovatív szaktanárok feladata a fejlesztés, ezenkívül pályázati pénzből sikerült digitális tananyagot beszerezni. A tanulói laptopok, az interaktív tábla használatával a tanulók könnyebben sajátítják el az adott tananyagot. IKT eszközeink

 


 

 


 


Köszönjük mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1% -val eddig is támogatták intézményünket, hozzájárultak oktatatási - nevelési céljaink megvalósításához .Amennyiben lehetséges, és egyetértenek intézményi céjainkkal, úgy kérjük  támogassák iskolánk alapítványát illetve diáksport egyesületét  

Alapítványunk adószáma: 18631713-1-12

Diáksport Egyesületünk adószáma: 19156178-1-12