Köszöntjük intézményünk nyitó oldalán!

Image1\
 
 

Intézményünk a 2016/2017-es tanévben a 9. évfolyamon három osztályt indít

 Tanulmányi területet meghirdető feladatellátási hely kódja: 001

Tanulmányi terület kódja

Képzés megnevezése

001

Emelt óraszámú oktatás angol nyelvből

34 fő

002

Általános gimnáziumi képzés

(emelt óraszám választásának lehetősége történelemből, drámából)

34 fő

003

emelt óraszámú testnevelés (alkalmassági)- - köznevelési típusú sportiskola

18 fő

004

emelt óraszámú vizuális kultúra (alkalmassági)

(korábban rajz és vizuális kultúra)

16 fő

Szelfi pályázat! 

A Madách Imre Gimnázium Salgótarján legrégebbi középiskolája.

 


 A korszerű oktatáspolitika elvárásának megfelelően iskolánk bekapcsolódott a Kompetencia alapú oktatásba. A Kompetencia alapú Oktatás célja az, hogy a magas színvonalú ismeretek elsajátítására alapozva tanulóink a Mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek. A Nemzeti alaptantervben kiemelt kulcskompetenciák fejlesztésére építve támogassa a tanulók önismeretének és együttműködési képességének fejlesztését, felkészítve oket az egész életen tartó a tanításra . 

Intézményünkben a TÁMOP - 3.1.4/08/2 és TIOP - 1.1.1/09/01 valamint a TIOP - 1.1.1/07/01 pályázatoknak köszönhetően a XXI. század digitális technikája is helyet kap a tanórákon. Mindenféle tudomány területén sikerrel alkalmazhatóak az eszközök. Néhány tantárgy esetében a tankönyvkiadók (földrajz, történelem, fizika, kémia) multimédiás programcsomaggal segítik a tananyag elsajátítását, más tantárgyak (média, művészetek stb) esetében ezek hiányában az innovatív szaktanárok feladata a fejlesztés, ezenkívül pályázati pénzből sikerült digitális tananyagot beszerezni. A tanulói laptopok, az interaktív tábla használatával a tanulók könnyebben sajátítják el az adott tananyagot. IKT eszközeink


 


Köszönjük mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1% -val eddig is támogatták intézményünket, hozzájárultak oktatatási - nevelési céljaink megvalósításához .Amennyiben lehetséges, és egyetértenek intézményi céjainkkal, úgy kérjük  támogassák iskolánk alapítványát illetve diáksport egyesületét  

Alapítványunk adószáma: 18631713-1-12

Diáksport Egyesületünk adószáma: 19156178-1-12