Köszöntjük intézményünk nyitó oldalán!

ÉRETTSÉGI DOLGOZATOK MEGTEKINTÉSE:

2015 JÚNIUS 02. 8:00 ÓRÁTÓL

a végzősök reggel 8:00 órakor az osztályfőnöküknél nézhetik meg az írásbeli érettségi dolgozatok megtekintésének ütemezését

VERSENYEREDMÉNYEINK

Image1\
 

RENDEZVÉNYEINK

       
BORS a Madáchban Március 15. műsor   MADÁCH HÓNAPOK zárása Ballagás 

Farkas Bertalan  iskolánkban járt

Szalagavató

Tematikus hét  Farsang

Drámanap

Ravasz István Versmondó Verseny 

 XMAS Party

 Karácsonyi Bütykölde

   A Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola Salgótarján legrégebbi középiskolája .Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. augusztus 1-től Integrált intézményként működteti iskolánkat, a Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézménnyel bővítve. Célunk a két iskola egyéni arculatának, hagyományrendszerének megőrzése, mivel mindkettő több évtizedes múlttal és eltérő képzési struktúrával rendelkezik. A hagyományok megőrzése mellett intézményünk szeretne megfelelni a társadalom jelenkori kihívásainak egy korszerű képzési struktúra kialakításával, és átfogó nevelési program megvalósításával

 


 A korszerű oktatáspolitika elvárásának megfelelően iskolánk bekapcsolódott a Kompetencia alapú oktatásba. A Kompetencia alapú Oktatás célja az, hogy a magas színvonalú ismeretek elsajátítására alapozva tanulóink a Mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek. A Nemzeti alaptantervben kiemelt kulcskompetenciák fejlesztésére építve támogassa a tanulók önismeretének és együttműködési képességének fejlesztését, felkészítve oket az egész életen tartó a tanításra .
Intézményünkben a TÁMOP - 3.1.4/08/2 és TIOP - 1.1.1/09/01 valamint a TIOP - 1.1.1/07/01 pályázatoknak köszönhetően a XXI. század digitális technikája is helyet kap a tanórákon. Mindenféle tudomány területén sikerrel alkalmazhatóak az eszközök. Néhány tantárgy esetében a tankönyvkiadók (földrajz, történelem, fizika, kémia) multimédiás programcsomaggal segítik a tananyag elsajátítását, más tantárgyak (média, művészetek stb) esetében ezek hiányában az innovatív szaktanárok feladata a fejlesztés, ezenkívül pályázati pénzből sikerült digitális tananyagot beszerezni. A tanulói laptopok, az interaktív tábla használatával a tanulók könnyebben sajátítják el az adott tananyagot. IKT eszközeink

 


 

 


 


Köszönjük mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1% -val eddig is támogatták intézményünket, hozzájárultak oktatatási - nevelési céljaink megvalósításához .Amennyiben lehetséges, és egyetértenek intézményi céjainkkal, úgy kérjük  támogassák iskolánk alapítványát illetve diáksport egyesületét  

Alapítványunk adószáma: 18631713-1-12

Diáksport Egyesületünk adószáma: 19156178-1-12